KommunchefsPoolen

Om KommunchefsPoolen

KommunchefsPoolen är ett bemanningsföretag som bidrar till att lösa chefsbemanningen i samband med tillfälliga eller längre behov.

Vårt fokus ligger på nöjda uppdragsgivare och konsulter. Vi är en trygg arbetsgivare som håller vad vi lovar där man som konsult dessutom ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll genom fortlöpande kompetensutveckling.

KommunchefsPoolen är en del av ProAcademic AB, som har fokus på rekrytering av chefer inom framförallt offentlig sektor. KommunchefsPoolen drivs också nära Rektorspoolen AB och Omsorgspoolen AB,  som framgångsrikt arbetat med bemanningsfrågor mot rektorer, skolledare, samt vård och omsorgspersonal sedan flera år tillbaka.

Gemensamt för oss som driver KommunchefsPoolen är att vi har ett äkta engagemang för att arbeta med människor. Vi vill arbeta nära uppdragsgivarna och våra konsulter och i hög grad bidra till samhällsnytta.

Vår integritetspolicy

Läs om hur vi skyddar våra konsulters och medarbetares personliga integritet.

Läs mer

Jonas Berkling

Jonas Berkling

Ägare / rekryteringsansvarig

Bakgrund

Jonas har lång erfarenhet av att arbeta som chef inom såväl privat som offentlig sektor. Dessa uppdrag har framförallt varit som rektor, både inom kommunal skola och inom friskola.

Han har ansvarat för skolor på alla nivåer: förskola, grundskola samt gymnasieskola. I grunden är Jonas idrott- och engelskalärare med beteendevetenskaplig vidareutbildning samt genomgången statlig rektorsutbildning. 

Han har genomfört hundratals rekryteringar genom företagen ProAcademic, RektorsPoolen och OmsorgsPoolen.

Certifierad

Certifierad för följande arbetspsykologiska test:

 • NEO PI-R
 • BOMAT
 • Cut:e
 • UPP-testet

Alla testen är granskade av STP (Stiftelsen för psykologiska test).

Utbildning
 • Statliga rektorsutbildningen 3 år (befattningsutbildning), Göteborgs universitet
 • Idrott- och engelsklärare, GIH Örebro och Uppsala universitet
 • Fristående kurser Arbets- och organisationspsykologi, Göteborgs universitet samt Personurval och rekrytering, Högskolan i Halmstad.
Kontaktinformation

0709 – 202 333
jonas@kommunchefspoolen.se

Patrik Nystedt

Patrik Nystedt

Ägare / rekryteringsansvarig

Bakgrund

Patrik har lång erfarenhet av att arbeta inom både statlig och privat sektor både som tjänsteman och chef/ledare. Under cirka 10 år tjänstgjorde han på myndighetssidan (Skolverket, Skolinspektionen) och på Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). De senaste dryga 10 åren har han varit chef på olika nivåer på privata sidan. Olika roller som han har innehaft är VD för ett nationellt utbildningsföretag, kvalitetschef för hela Academedias vuxenutbildning, verksamhetschef inom vuxenutbildningen och även Vice VD och Vice koncernchef för praktiska gymnasieskolor och vård och behandling av ensamkommande flyktingbarn.

Patrik har även varit med i flera styrelser (ex. Friskolornas Riksförbund) och nämnder/nätverk (ex. Almega auktorisationsnämnden).

Genom sin gedigna chefserfarenhet har han lång erfarenhet av att arbeta med personalfrågor och rekryteringar i olika sammanhang och ser behovet och önskemålen från såväl uppdragsgivarens som konsultens perspektiv.

Utbildning
 • PolMag (statskunskap, juridik och ekonomi) på Förvaltningshögskolan i Göteborg
 • Olika ledarskapsutbildningar
 • Diverse kurser, föreläsningar och konferenser
Kontaktinformation

0730 – 483 903
patrik@kommunchefspoolen.se

Patrik Nystedt

Jan Elftorp

Senior Advisor

Bakgrund

Jan har lång erfarenhet av vuxenutbildning och har också under lång period varit Förvaltningsdirektör i Göteborgs Stad för vuxenutbildning och arbetsmarknadsförvaltningen. I sin roll som senior advisor ingår han i ProAcademics ledning som rådgivare.

Patrik Nystedt

Jan Magnusson

Senior Advisor

Bakgrund

Jan har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta som chef på olika nivåer inom offentlig verksamhet. Mestadels har han arbetat i skolans värld som rektor, skolchef och förvaltningschef men har också erfarenhet av ledarskap inom socialtjänsten.

De senaste åren har han arbetat som konsult med uppdrag som tf Förvaltningschef (Alingsås kommun), tf Sektorschef (Kungälvs kommun) verksamhetschef för grundskolan, rektorscoach, rektor och rekryterare.

Utbildning
 • Systemteori vid Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling
 • Utvecklingspsykologi vid Göteborgs Universitet
 • Mellanstadielärare, Lärarhögskolan Göteborg